220030, REPUBLIC OF BELARUS, MINSK, 40, Karl Marx str., office 54
11:00-19:00 Poniedziałek-Piątek PLRUSEN

Cała Białoruś (ze wsparciem wizowym)

Strona główna / Odbiór na Białorusi / Cała Białoruś (ze wsparciem wizowym)

Witamy serdecznie na Białorusi!   /   Сардэчна запрашаем у Беларусь

Oferujemy Państwu następujące usługi:

 • Wsparcie wizowe w oddziale konsulata na narodowym lotnisku «Mińsk», w ambasadach Republiki Białoruś i za granicą. 
 • Spotkanie i odprowadzanie na lotnisku
 • Rezerwacja hoteli, apartamentów
 • Obsługa wycieczkowa
 • Ubezpieczenie 
 • Rezerwacja hoteli. Mamy przyjemność zaproponować Państwu najlepsze hotele Białorusi w korzystnych cenach.

 

W kwestii rezerwacji prosimy o kontakt telefoniczny: +375 (17) 220 25 09,  +375 296 22 22 00   ,+375 291 60 20 60 , 

e-mail: info@open-belarus.com

 

Oferujemy Państwu najłatwiejszy sposób ubiegania się o wizę

 1. Wysyłacie Państwo do nas za pomocą poczty elektronicznej  info@open-belarus.com albo faksem (+375 17) 220 25 09 zgłoszenia z prośbą o wsparcie wizowe, w którym należy podać następujące dane:

 

 • Imię i Nazwisko;
 • Data urodzenia;
 • Obywatelstwo;
 • Numer paszportu;
 • Data ważności paszportu;
 • Przewidywane miasta, które zamierzacie Państwo odwiedzić;
 • Potrzebny okres zaproszenia.

 

Kolejność pobytu cudzoziemców w Republice Białoruś

Cudzoziemiec albo osoba nie posiadające obywatelstwa, która przyjechała do Republiki Białoruś, musi w ciągu 5 dni, z wyłączeniem niedzieli i świąt, zameldować się w urzędzie rejestracji nowego faktycznego miejsca pobytu czasowego.

Urzędem rejestracji w Republice Białoruś są:

- Ministerstwo spraw zagranicznych, 
- urząd spraw wewnętrznych, 
- hotele, 
- uzdrowiskowo-sanatoryjna organizacja, 
- podmiot agro eko-turystyczny.

 

W celu zameldowania się w miejscu faktycznego pobytu w Republice Białoruś cudzoziemiec musi okazać okazać w urzędzie rejestracji część «B» karty migracyjnej wraz z pieczątką o wjeździe do Republiki Białoruś. Urząd rejestracji powinien postawić w części «B» karty migracyjnej pieczątkę о rejestracji cudzoziemca.

Rejestracja odbywa się na podstawie wniosku o rejestrację albo pisemnego podania organizacji przyjmującej.

 Wzory wniosków:

- podanie o meldunek;

- wniosek o meldunek;

- wniosek o wydłużenie okresu pobytu czasowego

Okres pobytu czasowego cudzoziemca – jego faktyczny miejsce przebywania w Republice Białoruś. Jeżeli między wjazdem do kraju i wyjazdem z kraju minęło mniej niż 24 godziny, każdy taki okres wlicza się do okresu pobytu czasowego jako jeden dzień.

Należy zwrócić uwagę! Dla rejestracji potrzebne jest osobiste stawiennictwo cudzoziemca. Wyjątek– rejestracja na podstawie podania przyjmującej organizacji i rejestracji osób niepełnoletnich.

 

Rejestracja osób niepełnoletnich odbywa się na podstawie dokumentów, przedstawionych przez jego pełnomocnika.

Jeżeli cudzoziemiec wyjechał z Republiki Białoruś w okresie rejestracji podczas jego następnej rejestracji w tym roku kalendarzowym za postawie wniosku i dokumentów, które potwierdzają przekroczenie granicy białoruskiej, do okresu rejestracji nie wlicza się okres pobytu poza obszarem Republiki Białoruś. 

Przy zmianie miejsca pobytu cudzoziemiec (oprócz turystów, podróżujących w kraju w obrębie wycieczki) w ciągu 5 dni (oprócz niedzieli i świąt państwowych) musi złożyć wniosek о rejestracji w organie rejestracji w nowym miejscu pobytu czasowego.  

Strona internetowa: mfa.gov.by


Kontakt z nami

Możecie Państwo skontaktować się z nami dzwoniąc pod jeden z numerów +48 794 607 857, +37529 622-22-00, lub drogą mailową info@open-belarus.com

Zapisać się do newslettera